0:00
0:00
Ung gråtrut och silltrut

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gråtrut

Larus argentatus

  • Familj: Måsar och trutar – Laridae
  • Allmänna kännetecken: En stor trut som i färgteckningen liknar fiskmåsen. Kraftig näbb och en “bister blick”. Ungfågeln genomgående brunspräcklig.
  • Storlek: Längd 54-60 cm, vingbredd 123-148 cm, vikt 0,65-1,7 kg, hanen större.
  • Bo: Omsorgsfullt gjort av torrt gräs, mossa och lav. Boet öppet på klippstrandhylla, mellan stenar eller på en myrtuva.
  • Häckning: Lägger 1-3(-4) ägg i slutet av april. Båda föräldrarna ruvar, ruvningstid 25-28 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 46-62 dygn.
  • Utbredning: Häckar på alla våra havsområden, också i sjöar upp till Lappland. Häckar också på myrar. Populationen har tillidare varit i ökande. Beräknad population 30.000-40.000 par.
  • Föda: Allätare. Söker ofta föda från avstjälpningsplatser.
  • Läten: Ett mäktigt ekande kacklande, högt och ljudligt “klioo”.

Gråtruten är vår näst största trut efter havstruten. Den adulta gråtruten har blågrå rygg, vingtopparna är likt fiskmåsen arta och i de arta pennorna finns vita toppfläckar. I övrigt är fjäderdräkten vit.
Gråtrutens ungfåglar är gråbruna på huvud, hals och rygg med gulaktiga fjäderkanter och fläckar. Undersidan är gråvit och tätt brunrandig och -fläckig. Vingpennorna är mörkbruna (unga silltrutar nästan arta) och de innersta handpennorna bildar en ljus “lucka” (saknas hos silltrut).

Gråtruten har fyra åldersklasser och många dräkter. Från och med andra vintern har den grå rygg och gul iris i ögat. Fötterna är ljusröda (adult fågel) eller brungrå (ungfågel). Näbben är gul med ljus spets och i framhörnet av undernäbben finns en röd fläck (adult) eller så är näbben mörk med rödaktig bas (ungfågel). Iris är ljusgul (adult) eller mörkbrun-ljusgul (ungfågel). Undernäbbens röda fläck utvecklas under den tredje vintern.

Gråtrutarna flyger i plogar ofta på hög höjd mellan övernattnings- och matplatserna, vilket gör att de kan tas för tranor.

I Finland kan man påträffa två närstående arter, kaspisk trut (L. cachinnans), och medelhavstrut (L. michaellis). För att kunna bestämma arten rätt krävs erfarenhet och mycket goda observationsomständigheter. Den adulta medelhavstrutens tarser är klargula.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page