0:00
0:00
© Simo Mikkonen © Simo Mikkonen

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Simo Mikkonen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Grönfink

Chloris chloris

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: En kraftig gröntonad fink. Kroppen, huvudet och näbben kraftiga. De gula stjärtkanterna och handpennornas ytterfan bästa kännetecken.
  • Storlek: Längd 14-16 cm, vikt 25-35 g.
  • Bo: I tätt träd eller tät buske på 1-5 (t.o.m. 12) m:s höjd. Byggt av torra kvistar, mossa, rötter, växtstjälkar. Fodrat med bladslidor av gräs, strån, fjädrar och dunörtens fröhår.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid 13-14 dygn. Ungarna kvar i boet 18 dygn. Upp till 3 kullar per år.
  • Utbredning: Häckar numera upp till norra Lappland. Trivs i kulturlandskap. Finlands häckningsbestånd beräknat till 300.000 par. Ökat i antal på grund av vinterutfodring.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i september-november, återkomst i mars-april. Flyttarna övervintrar i västra Europa. Övervintrar också rikligt i Finland.
  • Föda: Ogräsfrön och rosenfrön. En bekant och talrik besökare på fågelbordet.
  • Läten: Ett knäppande “djy-djyp”. Sången kanariefågellikt kvitter som kan höras speciellt tidigt på våren. Nöjer sig ofta senare att bräka likt bergfinken.

Grönfinkens kännetecken är de gula kanterna på vingen och stjärten, den efter ålder och kön varierande gröna fjäderdräkten och den tjocka näbben. Hanens fjäderdräkt är mossgrön och de gula områdena är mycket klara. Honan är gråare grön och ljusare gul. Ungfågeln liknar honan till färgen, men är brunare på ryggen och streckad på buken. Grönfinkens tarser är ljusrödaktiga. Näbben är ljusrödaktig med mörk spets och iris är brun.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page