0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Grönsiska

Spinus spinus

  • Synonym: Spinus spinus
  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: En liten fink brokig i gult, grönt och svart. Det gula på huvudet, bröstet, vingbandet, övergumpen och stjärtens kanter nästan likt grönfinken. Flankerna kraftigt mörkrandiga.
  • Storlek: Längd 11-12,5 cm, vikt 10-15,2 g.
  • Bo: Boet oftast i en gran, på en kvist långt ut från stammen på 1,5-20 m höjd. Byggt av tunna, torra granris, lav, näver, hö och spindelväv. Fodrat med strån och rottrådar.
  • Häckning: Lägger 4-6 ägg i april. Endast honan ruvar, ruvningstid 11-14 dygn. Ungarna är kvar i boet 15 dygn. En andra kull i juni-juli ganska vanlig.
  • Utbredning: Häckar i barr- och blandskog. Saknas i Lapplands fjällområde. Finlands häckningsbestånd beräknat till 700.000-2.000.000 par. Stammens storlek påverkas speciellt av granens fröskörd.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i september-oktober, återkomst i mars-maj. Övervintrar i västra och mellersta Europa och i Medelhavsländerna. Årligen övervintrar en varierande andel i Finland.
  • Föda: Huvudföda på våren gran och tallfrön, på hösten och vintern björk- och alfrön. Söker på sommaren gärna föda bland maskros och tistlar. Besöker också fågelbordet.
  • Läten: Ett utdraget “zvii” som liknar en gungas gnissel. Sången ett snabbt och studsande kvitter.

Grönsiskan är en liten fink brokig i gult, grönt och svart. På huvudet, bröstet, vingbandet, övergumpen och på yttre stjärtpennorna finns gult nästan likt grönfinken. Flankerna är kraftigt mörkrandiga. Hanens hjässa och lilla haklapp är svarta. Honans hjässa är grönaktig och randig och den saknar den svarta haklappen. Ungfågeln liknar honan men är randigare och mindre gul. Grönsiskans stjärt är kort och djupt kluven. Tarserna är bruna, näbben rödaktigt grå och iris är mörkbrun.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page