0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gulärla

Motacilla flava

  • Familj: Piplärkor och ärlor – Motacillidae
  • Allmänna kännetecken: En ärla som är gul undertill. Av ärlorna den mest proportionerliga och den som har den kortaste stjärten. Ryggen olivbrun. Smala ljusgula eller gråvita vingband.
  • Storlek: Längd 15–16 cm, vikt 15–23 g.
  • Bo: Vanligtvis invid en tuva. Byggt av torra strån och mossa. Fodrat med tagel, hår och några fjädrar.
  • Häckning: Lägger 4–7 ägg i maj-juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 12–14 dygn. Boungetid 11–13 dygn.
  • Utbredning: Häckar i hela landet i närheten av våtmarker. Tyngdpunkten i stammens utbredning är nordlig. Finlands population består av 250.000–400.000 häckande par. Arten har minskat kraftigt speciellt i södra Finland.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttning i augusti-september, återkomst i april-maj. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett klart “vtsie”, sången en upprepning av locklätet.

Gulärlan har en stor variation i färgsättning geografiskt och uppträder som många olika raser inom sitt utbredningsområde i Euroasien. Raserna klassas i två större grupper, närmast enligt teckningen på hanens huvud. Olika raser har många överlappande utbredningsområden där korsningar mellan raser är vanliga. I Finland förekommer två häckande raser av gulärla. I södra Finland förekommer i huvudsak korsningar av raserna Motacilla flava X thunbergi. Nominatrasen (M. f. flava) hör till de gulhövade gulärlornas grupp. Huvudets bottenfärg hos nominatrasens individer är gul och hanen har ett gult ögonbrynsstreck. Hos den gulärla (M. f. thunbergi) som häckar i norra Finland är hanens hjässa skiffergrå och ögonbrynsstrecket saknas.

Honorna bland de i Finland häckande gulärlorna liknar mycket varandra och rasbestämning av dem är svår. Hela den adulta gulärlehanens undersida är i sommardräkt granngul och ryggen är grönaktig. Honans färger är blekare och mattare. Buken är ljusgul, huvudet och ryggsidan är gråbruntonade. På hösten är båda könens dräkt blekt färgade. Ungfågelns buk är gulbrunaktig. Den har ett brett gult ögonbrynsstreck, en brunaktig rand över strupen och gul undergump. Gulärlans stjärt är i alla dräkter svart med vita kanter. Näbben och tarserna är svarta och iris är mörkbrun.

Gulärlan kan förväxlas med den hos oss sällsynta gästen citronärlan som dock i alla dräkter har grå rygg och två breda och rent vita vingband. Gulärlans två vingband är smala och ljusgula eller gråvita till färgen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page