0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Hämpling

Linaria cannabina

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: Liten, smal, mörk finkfågel på kulturmark. Ryggen kanelbrun i alla dräkter, halsen otydligt beigevit och mörkstreckad. Hand- och stjärtpennornas kanter vita.
  • Storlek: Längd 12,5–14 cm, vikt 15–21 g.
  • Bo: I lågt tätvuxet träd eller buske, sällan på marken, på 0–4 m höjd. Byggt av kvistar, rötter, barkremsor och av torrt gräs, fodrat med strån, hår, trådstumpar, o.dyl.
  • Häckning: Lägger 2–6 ägg i april. Endast honan ruvar, ruvningstid 11–14 dygn. Boungar över 14 dygn.
  • Utbredning: Häckar i södra och mellersta Finlands jordbruksområden och tätorter. I Finland beräknas det häcka 10.000–20.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i september-oktober, återkomst i mars-maj. Övervintrar i västra och mellersta Europa och i medelhavsländerna, tillfälligt i Finland.
  • Föda: Ogräsfrön.
  • Läten: Ett torrt “dju-djuk”. Sången en livlig och varierande vissling.

Hämplingens hane har grått huvud, panna och bröst är röda och ryggen vackert rödbrun. Honan är mer anspråkslöst färgad; den saknar hanens klara färger och undertill och på huvudet är den svagt längsrandig. Stjärtens och vingpennornas vita kanter är goda artkännetecken för hämplingen. Tarserna är svarta, näbben är brun och undernäbben är grå vid roten. Iris är mörkbrun.

Hämplingen är rastlös och livlig. Paret håller tätt ihop under häckningstiden.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page