0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Havsörn

Haliaeetus albicilla

 • Familj: Hökartade rovfåglar – Accipitridae
 • Allmänna kännetecken: En mycket stor örn. Breda vingar, rätt kort stjärt och lång hals, kraftig näbb. Ser ut som en “flygande matta” i flykten.
 • Storlek: Längd 76-94 cm, vingbredd 190-240 cm, vikt hane
  3,8-4,2 kg, hona 4-6 kg.
 • Bo: Ett stort risbo i en gammelfuras krona (vanligtvis inte alldeles i toppen som fiskgjusen). Används i många år.
 • Häckning: Lägger i början av april 1-3 (vanligen 2) ägg. Båda könen ruvar men hanen bara korta tider. Ruvningstid 42-45 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 70-77 dygn. Skygg och lättstörd i början av häckningen. Könsmogen i 5-6 års åldern.
 • Utbredning: Häckar i havskustområdena och runt Lapplands naturliga och konstgjorda sjöar. Har blivit allmännare efter slutet av 1970-talet; nu ca 370 par.
 • Flyttning: Flyttar i september-november till Östersjön och Nordsjön. Återvänder i mars-april. En del övervintrar hos oss speciellt på Ålands och i Skärgårdshavet. Fåglar från Ishavet flyttar också genom vårt land.
 • Föda: Fisk, fåglar, as och kadaver.
 • Läten: Långdragna skrik som liknar gråtrutens serie.

Havsörnen är mycket stor och vingarna är långa och breda. Stjärten är förhållandevis kort och till formen trubbigt trekantig. Näbben är stor, tillsammans med den långa halsen ser det ut som ett lika långt bihang framåt och bakåt från den “flygande mattan”.

Den adulta havsörnen är i stort sett jämnbrun, huvudet är gulbrunt och stjärten rent vit. Ungfågeln är mörkt rödbrun med breda svarta fjäderspetsar. Stjärten är mörk men kan lysa ljus underifrån mot himlen. Ungfågeln har ett ljust smalt band över vingtäckarna på vingundersidan och armhålan är också ljus. Ungfågeln får adult färgteckning först vid 4-5 års ålder. Den 3-4 år gamla ungfågeln liknar redan till stor del den adulta. Stjärten är redan till största delen vit, men har ändå ett smalt mörkt band i stjärtändan.

Havsörnen har i alla åldrar gula tarser. Den adulta havsörnens näbb, vaxhud och iris är gula. Ungfågelns näbb är svart, vaxhuden grönaktigt brun och iris brun.

Havsörnsstammen minskade kraftigt under slutet av 1800-talet på grund av förföljelse. Stammen var svagast under 1920-talet, varefter den började återhämta sig. Havsörnen led av miljögifter under 1960 och 1970-talet vilket gjorde att stammen nästan utplånades i Finland. Under 1970-talet inträffade ett år då bara fyra havsörnsungar växte upp i Finland. Genom vinterutfodring har stammen återhämtat sig. Havsörnen är en bra symbol för lyckat miljöskydd.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page