0:00
0:00
Havstrut och Labb

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Havstrut

Larus marinus

  • Familj: Måsar och trutar – Laridae
  • Allmänna kännetecken: Störst av våra trutar. Kraftig näbb och hals, tarserna gråröda. Ryggen och vingarna svarta ovan, undertill vita. Ungfågel brokig.
  • Storlek: Längd 61-74 cm, vingbredd 144-166 cm, vikt 1,2-1,8 kg.
  • Bo: Ett stort bo byggt av gräs, mossa o.dyl. material. Öppet högst upp på ett skär, på en sten eller på en tuva i myrmark.
  • Häckning: Lägger 2-4 ägg i slutet av april. Båda könen ruvar, ruvningstid 26-28 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 7 veckor.
  • Utbredning: Häckar på havsstränder och på de större sjöarnas öar och på myrar i Österbotten och Suomenselkä. Beståndet i Finland ca 2.300 par.
  • Flyttning: Flyttar med isranden söderut under vintern. Övervintrar i södra Östersjön och i västra Europa.
  • Föda: Allätare. Söker ofta mat på avstjälpningsplatser, fiskhamnar och följer båtar. Äter fisk, fågelungar, ägg, as, förföljer också vuxna fåglar för att röva deras föda.
  • Läten: Liknar gråtrutens läten, men djupare i tonen.

Havstruten är den största och kraftigaste av våra måsarter. Som adult har den svart rygg. Huvud, hals och buk är vita. Färgen hos den adulta havstruten liknar silltrutens. Den skiljer sig från denna på de bredare och trubbigare vingarna, det bredare vita bandet på vingens bakkant och de rödaktigt grå tarserna (silltrutens är gula).

Havstrutens ungfågel är brunspräckligt grå och svår att skilja från gråtrut. Den unga havstruten får sina första svarta fjädrar först efter den andra vinterdräktens vårruggning (januari-april). Tarserna är rödaktigt grå (adult) eller lilaskiftande bruna (ungfågel). Den adulta fågelns näbb är gul med en röd fläck på nedre näbbhalvan. Ungfågelns näbb är brunsvart eller gulvit med ljus spets och under den 3:e vintern och sommaren har mitten av näbben en varierande mörkhetsgrad. Näbben får den adultas färg först efter 5:e året. Iris är ljusgul (adult) och mörkbrun (ungfågel).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page