0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Hökuggla

Surnia ulula

  • Familj: Äkta ugglor – Strigidae
  • Allmänna kännetecken: Medelstor, långstjärtad, svart-vitbrokig uggla. Gula ögon. Skiljer sig från pärlugglan på att den är större, har längre stjärt och på de vita områdena på skuldrorna.
  • Storlek: Längd 35–43 cm, vingbredd 69–82 cm, vikt 215–380 g.
  • Bo: I ihåligt träd, hålighet.
  • Häckning: Lägger 4–11 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid 25–30 dygn. Ungarna flygfärdiga 25–30 dygn.
  • Utbredning: Häckningsfågel i öppna skogar i norra Finland till norra Karelen och Suomenselkä, sällan i södra Finland. Finlands bestånd av häckande hökugglor beräknas till 2.000–6.000 par. Till skilnad från andra ugglor också aktiv på dagen.
  • Flyttning: Stationär, men söker sig ibland söderut ända ned till Baltikum och södra Östersjöns stränder. Förflyttningar i augusti-oktober och april-maj.
  • Föda: Små däggdjur.
  • Läten: En mjukt bubblande ropserie.

Hökugglan är medelstor med lång stjärt och genomgående svartvitbrokig. Det vita ansiktet ramas in av ett svart bräm, och de svarta “ögonbrynen” ger tillsammans med de gula ögonen ett genomträngande skarpt uttryck. I flykten liknar hökugglan en sparvhök men har större huvud. Det att hökugglan är större, har längre stjärt och vitt på skuldrorna skiljer den från pärlugglan. Tarserna hos hökugglan är fjäderbeklädda, klorna svartbruna och näbben är gul.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page