0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Mervi Wahlroos, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Kråka

Corvus corone cornix

  • Familj: Kråkfåglar – Corvidae
  • Allmänna kännetecken: En känd svart/gråspräcklig rätt stor fiffig fågel.
  • Storlek: Längd 44-51 cm, vingbredd 84-100 cm, vikt 410-675 g.
  • Bo: I träd på 5-25 m höjd. Byggt av ris, mossa och jord, fodrat med enbark, ull, fjädrar och tygbitar.
  • Häckning: Lägger 2-6 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid 17-21 dygn. Ungarna i boet 31-32 dygn.
  • Utbredning: Häckar i hela landet, vanligare i kulturlandskap. Finlands häckningsbestånd uppskattat till 160.000-230.000 par.
  • Flyttning: En del av stammen flyttar, en del övervintrar i Finland. Dagflyttare. Höstflyttningen i oktober-november, återkomst i mars-april. Övervintrar i södra Sverige och i länderna runt Nordsjön.
  • Föda: Allätare.
  • Läten: Det kända kraxandet “kraa kraa”.

Den grå och svarta kråkan är antagligen en känd fågel för alla. Under goda ljusförhållanden kan det synas ett blåviolett metallskimmer i de svarta pennorna och fjädrarna. Den i mellersta Europa levande nominatrasen (C. c. corone) är helt mörk och kan lätt blandas med ung råka, från vilken den dock skiljer sig genom detaljer i huvudets och näbbens form och framför allt på lätet. Kråkans tarser och näbb är svarta. Iris är mörkbrun (adult) eller gråblå (ungfågel).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page