0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Kustsnäppa

Calidris canutus

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En robust och kortstjärtad snäppa. Näbben rak och ganska kort. Ett klart vingband, övergumpen ljusgrå. Adult fågel roströd undertill, ungfågel ger ett helgrått intryck.
  • Storlek: Längd: 23-26 cm, vingbredd 47-53 cm, vikt 98-122 g.
  • Bo: En grund grop i låg tundravegetation.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i juni. Båda könen ruvar, ruvningstiden 21-22 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 18-20 dygn. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar på arktiska kuster, hos oss en regelbunden gäst under flyttningen.
  • Flyttning: Mest en nattflyttare. De adulta fåglarna flyttar i juli-september, ungfåglarna från mitten av augusti till slutet av september. Återkommer i maj-juni, huvudflyttningen i början av juni. Övervintrar i Nordsjöområdet och på Europas västkuster på tidvattenstränder, ställvis i stora flockar.
  • Föda: På häckningsplatsen ryggradslösa djur och växtdelar, på övervintringsområdena (Littorina och Hydrobia) snäckor.
  • Läten: Ett lågt, mjukt “wek-wek”.

Den kraftigt byggda kustsnäppan är den största Calidrisarten. I sommardräkt är huvudet och hela undersidan starkt roströda och ryggen roströd, svart-, grå- och vitbrokig. Kustsnäppan skiljer sig från den liknande spovsnäppan på den kortare raka näbben och kortare tarser.

Kustsnäppans ungfågel är fjällmönstrat grå på ryggen och ljus på buken. Krävan och flankerna är svagt fläckiga. I alla dräkter är det vita vingbandet och den vita övergumpen ett bra kännetecken. I häckningsdräkt är tarserna svarta, annars är de grågröna. Kustsnäppans näbb är svart och iris brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page