0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Lappuggla

Strix nebulosa

  • Familj: Äkta ugglor – Strigidae
  • Allmänna kännetecken: En stor uggla med stort huvud, tättrandigt “ansikte”, gula ögon. Har en värdig blick. Stjärten har ett brett mörkt ändband, handen har en brungul rand vid handpennornas bas.
  • Storlek: Längd 59-68 cm, vingbredd 128-148 cm, hanens vikt 650-1 100 g, honans 1 000-1 900 g.
  • Bo: I ett gammalt dagrovfågelbo eller i en bruten kraftig trädstam.
  • Häckning: Lägger 4-7 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid ca. en månad. Ungarna kläcks vid olika tider och lämnar boet (ca 3 veckor gamla) långt före de kan flyga.
  • Utbredning: Sällsynt och oregelbunden häckningsfågel i Lapplands och Nordbottens barrskogar. Tidvis häckningar också i södra och mellersta Finland. Finlands häckningsbestånd beräknat till 300-1 500 par.
  • Flyttning: Stannfågel, vandrar enligt födotillgången inom utbredningsområdet. Ibland sträcker sig vandringarna till sydkusten, södra Sverige och till norra Tyskland. Vandrande fåglar har observerats i september-april.
  • Föda: Trots sin storlek äter den närmast smågnagare som den jagar med sin skarpa hörsels hjälp till och med under snön.
  • Läten: Ett tiotal gånger med en sekunds mellanrum upprepat dovt “ooh”.

Lappugglan är nästan i storlek med berguven och har en grå och rikt randig fjäderdräkt. Huvudet är stort, de gula små ögonen stirrar genomträngande från mitten av de smala ansiktsränderna med samma centra. Ansiktets trolskhet förstärks av ett svart “hakskägg” och vita och yviga “ögonbryn”. Stjärten är ganska lång och där finns ett brett och mörkt ändband.

I flykten är den brungula handryggen i basen av handpennorna ett bra kännetecken för lappugglan. Lappugglans tarser är fjäderklädda och klorna är bruna. Näbben och iris är gula.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page