0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Lavskrika

Perisoreus infaustus

  • Familj: Kråkfåglar – Corvidae
  • Allmänna kännetecken: En kråkfågel i storlek med en stor trast, med lång stjärt och ganska mörk. Övergumpen, stjärtens kanter och den så kallade lillvingen roströda. I övrigt gråaktigt brun. Hjässan mörkbrun.
  • Storlek: Längd 26–29 cm, vikt 75–95 g.
  • Bo: Oftast i barrträd på 2–10 m höjd. Byggt av tallkvistar och skägglav. Fodrat med ett ca. 2 cm tjockt fjäderskikt.
  • Häckning: Lägger 3–5 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid 19–20 dygn. Ungar i boet 21–23 dygn. Ungarna håller ihop länge med föräldrarna.
  • Utbredning: Häckar i barr- och blandskog i stora delar av Finland. Stammen i södra och mellersta Finland mycket fläckvis fördelad och försvunnen söder om linjen Fredrikshamn-Björneborg. Den häckande populationen i Finland beräknas till 40.000–50.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel.
  • Föda: Allätare.
  • Läten: Olika kraxanden och gnäll, sången tystlåtet kvittrande med olika teman.

Lavskrikan är stor som en dubbeltrast, har lång stjärt och är rätt mörk. Övergumpen, stjärtens kanter och den så kallade lillvingen är roströda, hjässan är mörkbrun. Annars är lavskrikans färgteckning gråaktigt brun. Tarserna och näbben är gråaktigt svarta och iris är brun. Lavskrikan är mycket tam och orädd. Lavskrikans beteende under födosöket liknar mesarnas.

Lavskrikan är landskapsfågel i Kajanaland och Koillismaa.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page