0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Mindre hackspett

Dendrocopos minor

  • Familj: Hackspettar – Picidae
  • Allmänna kännetecken: En liten hackspett, endast något större än en talgmes. Till färgen liknar den mest en vitryggad hackspett. Svartvitbrokig på huvudet, ryggen till stor del vit med mörka fläckar. Undertill ljus med tunna mörka streck. Inget rött på undergumpen.
  • Storlek: Längd 14-16,5 cm, vingbredd 24-29 cm, vikt 20-28 g.
  • Bo: Bohål nästan alltid i murket träd oftast på (0,5-)3-7 m höjd.
  • Häckning: Lägger 4-8 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 13-14 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 19-21 dygn.
  • Utbredning: Trivs i lövdominerad skog. Häckar sparsamt från Åland till Fjällappland. Finlands bestånd beräknat till 4.000-7.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel, men vandrar vissa år i september-oktober.
  • Föda: Insekter och deras larver. Söker dem i murket trä, men också bland grenar och på vintern bl.a. i vassar.
  • Läten: Lockläte “git”, vårläte likt göktytans “pick”-serie. Trummar.

Mindre hackspett är stor som en sparv och vår minsta hackspett. Ryggen är svartvitbrokig. På flankerna är den svagt längsrandig och undergumpen saknar rött. Hanens hjässa är röd framtill, honans hjässa är framtill ljus och baktill svart. Tarserna är gråsvarta hos adulta och gröngrå hos ungfågeln. Näbben är svart och iris rödbrun (adult) och brun (ungfågel).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page