0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Mosnäppa

Calidris temminckii

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En jämnt brun liten, vadare i storlek med småsnäppa. Tarserna ljusa, stjärtens kanter vita, huvudet gråbrunt. Näbben tunn, svagt nedåtböjd. Ett enhetligt bröstband och grå rygg får en att tänka på en liten drillsnäppa.
  • Storlek: Längd 13,5-15 cm, vingbredd 34-37 cm, vikt 20-31 g.
  • Bo: En liten fördjupning på torra land i gles vegetation, noggrant fodrat med torrt gräs eller löv.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i månadsskiftet maj-juni. Honan lämnar ruvningen till hanen och parar sig efter äggläggningen med en annan hane. Ruvningstid 21-22 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 15-18 dygn. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar sparsamt vid Bottenvikens stränder och i Lappland på öppna stränder. Finlands häckningsbestånd beräknat till 500-1 500 par. Artens häckningsbestånd har minskat betydligt.
  • Flyttning: I huvudsak nattflyttare. Höstflyttningen i juli-oktober, återkomst i maj-juni. Övervintrar i östra Medelhavsområdet och i Afrika. Rastar under flyttningen enskilt eller i smågrupper på stränder.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett klent ringande “kilili, kilili”.

Mosnäppan är förutom småsnäppan den enda vanligen förekommande lilla och kortnäbbade småvadaren. Mosnäppan är jämnare färgad, mörkare och gråare än småsnäppan. Mosnäppans huvud, hals och bröst är gråspräckliga och bröstet gränsar skarpt mot den vita buken. I flykten skiljer den sig från småsnäppan på följande kännetecken: mosnäppan saknar det vita v-tecknet och stjärten är vit med svart mitt. Mosnäppans tarser är grönaktigt bruna, näbben är brunsvart och iris är mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page