0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Myrspov

Limosa lapponica

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En vadare som tillhör det stora snäppsläktet. Lång, uppåtböjd näbb, vingen saknar klart vingband. Stjärt vitaktig med smala, täta tvärränder. Den vita övergumpen fortsätter som en kil upp mot ryggen. Fågel i sommardräkt har kopparröd färg. Ungfågel gulbrunbrokig.
  • Storlek: Längd 33-41 cm, vingbredd 62-72 cm, vikt 190-400 g.
  • Bo: En grund grop på marken, dold bland växter. Bomaterial växtdelar och lavar.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 20-21 dygn. Ungarna flygfärdiga efter c. 4 veckor. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar fåtaligt i öppna och sanka miljöer i Lapplands skogs- och fjällområden. De viktigaste häckningsområdena på norra Ryssland och Sibiriens tundror. Antalet häckande par i Finland 2 000-3 000. Populationen har minskat.
  • Flyttning: Natt- och dagflyttare. Höstflyttningen i september-oktober, vårflyttningen från slutet av april till juni. Genomflyttare, ibland i stora flockar. Övervintrar på Europas och Afrikas västkuster och i Medelhavsländerna.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Nasalt, skrattlikt “kve-ke-ke-ke”.

Myrspoven är en vadare stor som en småspov. Den långa näbben är en aning uppåtböjd. Vingen har inget tydligt vingband, stjärten är vitaktig med svarta smala tvärband och med en övergump som likt småspovens går upp mot ryggen som en kil. En myrspovshane i sommardräkt är grällt kopparröd. Den större myrspovshonan är i sommardräkt blekare. Ungfågeln är gulbrunspräcklig. Myrspovens tarser är grönaktigt grå, näbben är svartbrun (vid näbbroten en aning rödaktig) och iris brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page