0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Näktergal

Luscinia luscinia

  • Familj: Flugsnappare – Muscicapidae
  • Allmänna kännetecken: Ett jämnbrunaktigt anspråkslöst utseende. Liknar en rödstjärtshona, men är större. Stjärten är i sin helhet rödbrun. Gråbrun vattring på bröstet.
  • Storlek: Längd 15–17 cm, vikt 24–31 g.
  • Bo: Oftast på marken, väl gömt. Placerar gärna boet i närheten av nässlor. Byggnadsmaterial strån, torra löv, fodrat med tagel och fint gräs.
  • Häckning: Lägger 3–6 ägg i maj-juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 13–14 dygn. Boungar 11–14 dygn.
  • Utbredning: Häckar i täta, unga lövskogar, i skogsholmar på åkrar och i parker upp till Kajanaland. Fåtalig i de nordliga delarna av utbredningsområdet. Häckningsbeståndet i Finland beräknat till 15.000–20.000 par. Arten har ökat i antal och utvidgat sitt utbredningsområde.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-september, återkomst i maj-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett hårt smackande “dsrak”, varning ett högt “hiit”. Sång kraftiga visslingar och tjattranden. Sången är högljudd, men inte så konstfärdig. Hörs på långt håll under stilla sommarnätter. Bästa sångsäsong från ankomsten fram till midsommartid.

Näktergalen har ett ganska anspråkslöst utseende, dräkten är jämnt ljusbrunaktig. Den enda färggranna detaljen är den rödbruna stjärten. På bröstet finns gråbruna prickar. Näktergalen påminner i utseende om en rödstjärtshona, men är större och mörkare. Näktergalen skiljer sig från sångarna bl.a. på de längre tarserna (benen). Tarserna är ljusbruna, näbben är mörkbrun och iris är rödbrun.

Näktergalen är Södra Karelens landskapsfågel.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page