0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Nötväcka

Sitta europaea

  • Familj: Nötväckor – Sittidae
  • Allmänna kännetecken: En småfågel med originellt utseende. Kryper på trädstammar lika bra med huvudet uppåt som nedåt. På ryggen blåaktigt grå, undersidan vit. En svart smal rand från näbben över ögat till nacken. Undergumpens bakre fjädrar rödbruna med vita spetsar.
  • Storlek: Längd 12-14,5 cm, vikt 17-28 g.
  • Bo: I gammalt hackspetthål, nötväckan murar hålet med lera till rätt storlek. Bobalen byggs av murkna träflisor, fodras med tallbark och med torra löv.
  • Häckning: Lägger 6-8 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 13-18 dygn. Ungarna i boet i 23-26 dygn.
  • Utbredning: Häckar tillfälligt i Finland. Den häckande stammen i Finland beräknad till 0-20 par. I Finland påträffas både nominatrasen som häckar i de Baltiska länderna och i södra Sverige, och den östliga rasen (S. e. asiatica) som vissa år invandrar till vårt land och som efter vandringarna kan häcka sporadiskt.
  • Flyttning: Vandringar i augusti-oktober. Stannar ofta vid matningsstället och försvinner vanligtvis senast i april.
  • Föda: Ryggradslösa djur, frön, nötter, ollon. Besöker också fågelbord.
  • Läten: Ett skärande vasst “psii”, ett svagt “psit psit psrit psrrt”, också smackande ljud.

Nötväckan är den enda representanten av sin ordning och sitt släkte. Den är en kortstjärtad och bastant fågel som kryper på trädens stammar och grenar lika bra med huvudet uppåt eller nedåt utan svårigheter. Nötväckans ovansida är blåaktigt grå och undersidan vit. En svart smal rand från näbben över ögat till nacken. Undergumpens bakre fjädrar rödbruna med vita spetsar. Nominatrasens individer har mer rödbrunt på flankerna. Den ostliga rasens nötväckor har vitt i pannan och ovanför den svarta ögonranden. Nötväckans tarser är brungula, näbben är gråsvart och iris är mörkbrun.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page