0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Orre

Lyrurus tetrix

 • Familj: Fälthöns – Phasianidae
  Underfamilj: Skogshöns – Tetraoninae
 • Latinsk synonym: Tetrao tetrix
 • Allmänna kännetecken: En hönsfågel där hanen är stor, mörk och har en lyrformad stjärt, honan bruntonad, medelstor. Båda könen har ett vitt vingband.
 • Storlek: Längd 40-58 cm, vingbredd 65-80 cm, vikt 1.260 g (hane) och 950 g (hona). Ungfåglarna är lättare. Orrens vikt blir högre från söder mot norr.
 • Bo: En grop grävd av honan fodrad med stjälkar, torra löv, barr, fjädrar o.dyl. Placerat väl gömt oftast under ett litet träd eller en buske eller i riset.
 • Häckning: Lägger vanligen 8-10 ägg i maj. Honan ruvar, ruvningstid 23-29 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 7-14 dygn.
 • Utbredning: Trivs i nästan alla slags skogsmiljöer, men föredrar speciellt ljusa skogsbryn, myrkanter, stränder och åker- och hyggeskanter. Vintertid beroende av medelålders björkbestånd. Finlands population beräknad till 350.000-500.000 par, men har tidigare varit större. Orsaken till artens tillbakagång anses bero på en minskning av mängden björkskogar, skogsgallringens negativa inverkan på förekomsten av skyddade platser och ökningen av de mindre rovdjuren (mårdhund).
 • Flyttning: Stannfågel, men endel individer (troligen ungfåglar) vandrar på hösten och våren inom en radie på 10-25 km.
 • Föda: Varierar efter årstid. Består på sommaren av knoppar, skott och frön, på hösten av bär och säd, på vintern av björkhängen, föregående sommars tallkottar, alhängen och lövträdsknoppar.
 • Läten: Spellätet ett klingande bubblande som blir en vibrerande kör då flera fåglar spelar samtidigt. De bubblande lätena avbryts nu och då av kraftiga väsningar.

Orrhanen är lätt att känna igen; en stor blåsvart hönsfågel med lyrformad stjärt. I flykten syns det tydliga vingbandet och stjärten ser lång ut. Ovanför ögat finns en “ögonbrynskam”. Orre i hondräkt liknar en liten tjäderhöna, men är mindre, den har ett tydligt vitt vingband och en gulbrun tvärbandad strupe och en kluven stjärt. Orrens tarser är fjäderklädda, tårna är mörkbruna, näbben är svart och iris är mörkbrun.

Orrhanarna samlas på våren till gruppspel, där honorna väljer hanar med de bästa egenskaperna för parning. Som spelplatser lämpar sig öppna platser så som myrar, lugna åkrar, isar på tjärnar och sjöar.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page