0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Ortolansparv

Emberiza hortulana

  • Familj: Fältsparvar – Emberizidae
  • Allmänna kännetecken: En medelstor, slank, vacker fältsparv. Ryggen gråbrun, strimmig. Hanens huvud och bröst ljusgrönaktigt grå, buken orangebrun. Honans buk rostgulbrun, svagt strimmig. En tydlig gul orbitalring runt ögat i alla dräkter.
  • Storlek: Längd 15-16,5 cm, vikt 21-27 g.
  • Bo: På marken, i gräsvegetation, invid diken. Byggt av torrt gräs, fodrat med tagel.
  • Häckning: Lägger 3-6 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 11-12 dygn. Ungarna i boet 10-13 dygn (4 dygn före de är flygfärdiga).
  • Utbredning: Häckar i löst organiserade kolonier bestående av några par vid kanterna av större åkerfält upp till Lapplands sydvästra delar. Finlands häckningsbestånd beräknat till 20.000-30.000 par. Arten har snabbt minskat.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-september, återkomst i maj. Övervintrar i Afrika.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läte: Ett klart “dsili”. Sången liknar gulsparvens sång men är malande, lugn och vackert klingande.

Ortolansparvens huvud och bröst är ljust grönaktigt grå, buken orangebrun, strupe och mustaschstreck ljusgula. Ryggen är gråbrun, kraftigt strimmig, tertialernas (de långa fjädrarna vid vingroten) och vingpennornas ytterfan och vingtäckarnas kanter är rödbruna. Honans buk är rostgulbrun och svagt strimmig. På ryggen liknar honan hanen.

Goda artkännetecken är gul orbitalring och brunröd näbb med svart spets och brunröda tarser. Iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page