0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Prutgås

Branta bernicla

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: Liten mörk gåsart.
  • Storlek: Längd 55-62 cm, vingbredd 105-117 cm, vikt 0,85-1,25 kg.
  • Bo: Låg fördjupning i marken. Material: gräs, mossa och dun.
  • Häckning: Lägger i juni vanligtvis 3-5 ägg. Ruvningstid 24-26 dygn. Ungarna flygfärdiga vid ca 40 dygn.
  • Utbredning: Häckar på den sibiriska tundran i närheten av kusten. I Finland påträffas den ofta i flyttningstid. Man känner till några vinter- och sommarobservationer från vårt land.
  • Flyttning: Förekommer rikligt i flyttningstider i slutet av maj och i september – oktober. Flockarna stora och oroliga med tusentals individer. Övervintrar i Nordsjöländerna: Brittiska öarna, Holland och i Tyskland och Danmark.
  • Föda: På häckningsplatserna äter den många tundraväxter så som sippor (Ranunculus), ängsull (Eriophorum) och syror (Oxyria). Under flyttningen och i vinterkvarteren specialiserad på bandtång (Zostera), men på 1930-talet utrotades växten av en svampsjukdom vilket tvingade prutgåsen att övergå till glasört (Salicornia) och alger och att beta på strandängar. Har setts använda också snäckor och musslor som föda.
  • Läten: Från en flyttande prutgåsflock hörs ett porlande och mumlande ljud.

Prutgåsen är en liten och mörk gåsart. Huvudet, halsen och bröstet är helt svarta. På halsens sidor finns en vit liten månskära som saknas på ungfågeln. Också buken och ryggen är mörkare än hos vitkindade gåsen. Den unga prutgåsen är på de mörka områdena brunaktigare, kroppssidorna är ljusare, stjärtfjädrarnas och handpennornas ändor är vita vilket är kännetecknande ännu efter följande sommars ruggning. Prutgåsens näbb och tarser är svarta, de unga fåglarnas näbbspets är rödaktig. Iris är brun.
De fåglar som påträffas i Finland är nästan utan undantag av rasen (Branta bernicla bernicla), men tillfälligtvis påträffas också den ljusbukiga rasen (B. b. hrota) från Grönland och Spetsbergen och också rasen (B.b. nigricans) med brunsvart buk och vita sidor som kommer från Östsibirien och Nordamerika.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page