0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Rapphöna

Perdix perdix

  • Familj: Fälthöns – Phasianidae
  • Allmänna kännetecken: En satt, rund hönsfågel med ett förhållandevis litet huvud. Förekommer på åkermark. Stjärtens rödbruna kanter syns bra i flykten.
  • Storlek: Längd 28-32 cm, vingbredd 45-48 cm, vikt 220-475 g.
  • Bo: Honan gör en fördjupning med sparsamt tilltaget bomaterial. Placeras i buskig terräng eller vid åkerkanter väl dolt i växtligheten.
  • Häckning: Lägger 10-30 ägg (i medeltal 16). Endast honan ruvar, ruvningstid 23-26 dygn. Ungarna flygga efter mindre än två veckor.
  • Utbredning: Lever i odlingsmarker. Flockfågel, men under häckningstiden lever paren i hopträngda revir. Utbredningens tyngdpunkt ligger i söder, förekommer upp till höjden av Uleåborg. Populationen 3.000-5.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel, men arten har ibland flyttningsrörelser som antyder att den strävar till att sprida sig.
  • Föda: Småryggradslösa djur, växtdelar och frön.
  • Läte: Flygläte ett metalliskt “kri-kri-kri”.

Rapphönan är en trind hönsfågel i storlek med ringduva. Kinderna och strupen är ljust brungula, bröstet är blågrått och hanen har en hästskoformad mörkbrun fläck på buken. Rapphönans rygg är gråbrun med ljusa, tunna streck. Ett bra kännetecken är den rödbruna stjärten som syns tydligt i flykten. Ungfågelns färg är diffusare gråbrun på strupen och kinden är enfärgat ljus. Buken är vit, på ryggen och buken finns tunna, ljusa streck.

Rapphönan häckar på öppna odlingsmarker. Arten är nervös och skygg; trycker mot marken eller springer iväg i ett tidigt skede vid störningar. Rapphönan lider av det effektiverade jordbruket och av den minskande mängden gömställen (lador) och öppna diken.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page