0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Ringduva

Columba palumbus

  • Familj: Duvor – Columbidae
  • Allmänna kännetecken: Större än skogsduva, kraftigare med längre stjärt. På vingen en vit längsgående rand, den adulta fågeln har också en vit fläck på halssidorna.
  • Storlek: Längd 38-43 cm, vingbredd 68-77 cm, vikt 400-600 g.
  • Bo: Ett platt, glest bo hopsamlat av tunna kvistar. Placeras vanligen i en gran.
  • Häckning: Lägger 2 ägg från mitten av april. Båda föräldrar ruvar, ruvningstid 17-20 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 35 dygn.
  • Utbredning: Skygg, söker sig till undanskymd granskog för att häcka. Under flyttningen förekommer den i stora flockar. Häckar numera ända upp till gränsen mot fjäll-Lappland. Bestånd i Finland ca 250.000 par.
  • Flyttning: Flyttar till Västeuropa i september-oktober, återvänder i april. Dagflyttare.
  • Föda: Frön, säd, ärter.
  • Läten: Ett flerstavigt hoande som man ofta kan ta för en uggla.

Ringduvan är vår största duvart. Den är övervägande ljust blågrå. Vingen har en vit tvärrand och på halsens sidor finns en vit fläck, som dock saknas hos ungfågeln. Runt den vita fläcken på halsen finns ett grönaktigt metallskimmer och på bröstet ett vinrött skimmer.

Ringduvans tarser är röda (adult) eller ljusrödaktigt (ungfågel), näbben röd med gulvit spets (adult), eller vid basen blågrå och mot spetsen ljusare (ungfågel). Iris är ljusgul (adult) eller mörkbrun (ungfågel).

Ringduvans flygsiluett är kraftig och bredbröstad. Stjärten är längre än hos skogsduvan. Då ringduvan flyger upp slår den ihop vingarna så att det hörs en tydlig smäll. Flykten är snabb och rak. Vid spelflykten flyger ringduvshanen snett uppåt, slår med vingarna och glider sedan nedåt.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page