© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. All rights reserved.

Rödhalsad gås

Branta ruficollis

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En liten gås, som på nära håll sedd är mycket färggrann. På avstånd ser den närmast svart ut.
  • Storlek: Längd 54-60 cm, vingbredd 110-125 cm, vikt 1-1,5 kg.
  • Bo: En grund fördjupning i marken som är fodrad med gräs, mossa och dun.
  • Häckning: Lägger 6-7 ägg i juni, ruvningstid 23-25 dygn. (En bristfälligt känd art med många okända detaljer i häckningsbiologin; tex. när ungarna blir flygfärdiga).Häckar gärna nära någon rovfågels (fjällvråk, pilgrimsfalk) bo (har troligen en skyddande effekt med tanke på rovdjur). Häckande fåglar bildar en gles koloni.
  • Utbredning: Häckar från Obfloden österut till Taimyrudden på centrala Sibiriens tundra. I Finland påträffas arten i samband med de arktiska sjöfåglarnas flyttning bland andra gäss. Övervintrar i Svartahavsområdet. Arten är bristfälligt känd och har troligen minskat kraftigt under de senaste decennierna. I mitten av 1950-talet uppskattades hela världens bestånd till över 50.000 individer. År 2003-2005 beräknades beståndet till 38.500 individer. Arten är akut utrotningshotad i hela världen.
  • Flyttning: Påträffas under höstflyttningen i september-oktober och oftare som vårflyttare mellan slutet av april och början av juni.
  • Föda: Olika växter och också nedfallen säd på stubbåkrar. Söker helst föda på torra land.
  • Läten: Gälla stötar.

Den rödhalsade gåsen är en liten, och på nära håll sedd en exotiskt färggrann gåsart, som i goda ljusförhållanden är lätt att känna igen, men som på längre avstånd verkar helt mörk. Den rödhalsade gåsen är mindre än prutgåsen, halsen är mycket tjock och näbben är mycket kort. Den rödhalsade gåsens rygg är nästan svart, på vingen finns två vita vingband. Kroppssidorna och undergumpen är vita, buken svart upp till bröstet; bröstet, halsen är mörkt brunröd liksom kinderna. De brunröda fälten omringas av en smal vit rand. Nacken och huvudet är svarta utom en vit fläck mellan ögon och näbb. Den unga fågeln liknar den vuxna, men de mörka fälten är brunaktiga och kindfläcken samt halsens streck är otydligare. Den rödhalsade gåsens näbb och tarser är svarta och iris mörkt rödbrun. Den rödhalsade gåsen är livlig och lätet är gällt. Den rödhalsade gåsen hålls också i fångenskap. Några av de individer som påträffats i Finland kan vara sådana förrymda exemplar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page