0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Rödstrupig piplärka

Anthus cervinus

  • Familj: Piplärkor och ärlor – Motacillidae
  • Allmänna kännetecken: En kraftigt randig piplärka. Vitaktiga streck på ryggen, tunn näbb med gul eller grå bas, övergumpen randig. Liknar ängspiplärka.
  • Storlek: Längd 14–15 cm, vikt 19–23 g.
  • Bo: Oftast på en tuva. Byggt av torr starr och gräs. Fodrat med renhår och tunna strån.
  • Häckning: Lägger 4–7 ägg i juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 11–14 dygn. Boungar 11–12 dygn.
  • Utbredning: Häckar sparsamt på öppna våtmyrar i Lapplands skogs- och fjällområden. Häckningsstammen i Finland upskattad till 500–3.000 par. Arten har minskat drastiskt.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttning i augusti-september, återkomst i maj-juni. Mycket sällsynt vårflyttare i södra Finland, vanligare på hösten. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett genomträngande “psiii”. Sången påminner om trädlärkans.

Rödstrupig piplärka har i sommardräkt roströd strupe; adult hane har rostrött också på kinder och bröstet, hos honan är det roströda fältet mindre. Hos adult i vinterdräkt och hos ungfågel saknas halsens roströda färg helt. Fåglar i höstdräkt liknar trädpiplärka men hjässans, ryggens, övergumpens, bröstets och sidornas tydliga längsstreckning får rödstrupig piplärka att se mycket randig ut. Tarserna är gulbruna och näbben är mörkbrun, näbbroten är gulaktig. Iris är mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page