0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Simo Mikkonen, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sädesärla

Motacilla alba

  • Familj: Piplärkor och ärlor – Motacillidae
  • Allmänna kännetecken: En smal, smärt fågel. En lång svart stjärt med vita yttre stjärtpennor. Fjäderdräkten brokig i svart grått och vitt. I alla dräkter ett svart mönster i krävtrakten.
  • Storlek: Längd 16,5-19 cm, vikt 18-23 g.
  • Bo: Mycket varierande val av boplats. Byggt av strån och mossa. Fodrat med ull och hår.
  • Häckning: Lägger 2-7 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 10-15 dygn. Ungarna är kvar i boet i 11-16 dygn. Häckningstid från maj till början av augusti.
  • Utbredning: En vanlig häckningsfågel i hela landet. Finlands häckningsbestånd beräknat till 400.000-600.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare: Höstflyttning i augusti-oktober, vårflyttning i april-maj. Övervintrar i Mellanöstern och nordöstra Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett muntert “zilip”, sången ett snabbt kvitter.

Sädesärlan är svart-, vit- och gråbrokig i alla dräkter. Könen kan urskiljas från varandra på huvudets färger; hanens huvuds bakdel, strupe och krävtrakt svarta och honan grå eller svartgrå. De andra delarna av sädesärlans buk är vit och ryggen grå. Stjärten är svart i mitten och till stor del vit på kanterna. De mörka vingarna har ett brett vitt vingband. Ungfågeln och adult i vinterdräkt är grå på huvudet. I alla dräkter finns en mörk mönstring på krävan. Näbben och tarserna är svarta och iris är mörkbrun. Sädesärlan är gårdens livgivare och är ganska orädd.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page