0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sädgås

Anser fabalis

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En typisk brungrå gås med orange näbb med svart bas och spets.
  • Storlek: Längd 68-88 cm, vingbredd 140-174 cm, vikt 3-3,6 kg.
  • Bo: En fördjupning fodrad med torrt gräs eller annat torrt material. Bodunen grå och i boets mitt ljusa. Boet byggs bland markvegetationen, ofta under ett träd eller en buske eller på myrmark på en tuva.
  • Häckning: lägger 4-8 ägg (i medeltal 5,7 ägg) i maj. Ruvningstid 28 dygn. Ungarna är flygfärdiga efter ca 40 dygn. Skygg, gömmer sig under häckningstiden.
  • Utbredning: Påträffas sällsynt som häckfågel på torvmarker redan i mellersta Finland, men största delen av den häckande populationen finns i norra Finland. Populationen i Finland beräknas till 1.500-2.000 par
  • Flyttning: Flyttar i flockar (oftast i plog eller i rad), flyttningen inleds i slutet av augusti, huvudflyttningen i oktober. Återflyttningen till Finland sker i (mars-) april, maj. På hösten går den största flyttvågen vid de första köldknäpparna. Några individer påträffas i Finland också på vintern. Övervintrar huvudsakligen runt Nordsjön, men på senare år också i södra Sverige och i Danmark.
  • Föda: Under häckningstiden många vatten- och strandväxter som tex. fräken, starr och ängsull. Under flyttningstiden och i övervintringskvarteren besöker sädgåsen också stubbåkrar och plockar där kvarbliven säd och klöver.
  • Läten: Vanligast en nasal, en trumpetande två eller trestavig stöt. Den enskilda fågeln har ett arttypiskt läte, men i en flock smälter ljudet samman till ett blandat porlande och kacklande som liknar de andra gåsarternas flockljud.

Sädgåsen är en brungrå gås som lättast artbestäms på en relativt lång näbb som är orange med svart bas och spets. Sädgåsens rygg är mörk och tarserna orangegula. Den unga sädgåsen verkar mörkare än den adulta på grund av fjädrarnas smalare, ljusa kanter. Ungfågeln saknar också den adulta fågelns längsgående halsfåror, tarserna är ljusgula. Ögats iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page