0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Johan Lindsten, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sånglärka

Alauda arvensis

  • Familj: Lärkor – Alaudidae
  • Allmänna kännetecken: En anspråkslöst tecknad större tätting som bäst känns igen på sin sångflykt över åkrarna. Skiljs bäst från andra ovanligare lärkarter på de mörka vingarnas ljusa bakkant och den mörka stjärtens vita kantfjädrar.
  • Storlek: Längd 16–18 cm, vikt 24–53 g.
  • Bo: En fördjupning i marken på en åker. Byggt av torrt hö, rotfibrer och strån.
  • Häckning: Lägger 2–5 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 10–14 dygn. Ungarna i boet 7–11 dygn, ungarna flygfärdiga efter 12–15 dygn. Häckningstid från april till början av augusti.
  • Utbredning: Häckar på åkrar och i öppna landskap i nästan hela landet, sällsynt i Lappland. Häckningspopulationen i Finland uppskattas till 300.000–400.000 par.
  • Flyttning: Natt- och dagflyttare. Höstflyttningen i september-november, vårflyttningen i mars-maj. Övervintrar i västra och mellersta Europa, tillfälligt också i Finland.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: Flyktläte som när man drar över kammens pinnar “krrl”. Sången munter, en porlande kvittrande ramsa. Framförs i sångflykt. Den aktiva sångperioden börjar först när snön smälter, då man oftast upptäcker arten. (De första lärkorna anländer till Finland med de första flyttfåglarna till och med redan i slutet av februari.)

Lärkan som hör till tättingarna är gulbrun- och mörkspräcklig, är litet större än en sparv och lever i öppen terräng. Sånglärkan liknar piplärkor i dräkten men är kraftigare och har en tjockare näbb. Lärkan har längre stjärt än trädlärkan. Stjärten har tydligt vita kanter. Vingen är förhållandevis bred med i flykten tydligt synlig vit bakkant. Huvudet har en liten knappt synlig tofs som märks bäst när fågeln reser hjässfjädrarna. (Hos den sällsynta tofslärkan är tofsen längre och alltid urskiljbar). Tarserna och iris är bruna och näbben är mörkbrun (ljusare undertill). Lärkan är mellersta Österbottens landskapsfågel.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page