0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Reima Kekäläinen, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sångsvan

Cygnus cygnus

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En stor vit fågel. Ungfågel ljusgrå.
  • Storlek: Längd 140-160 cm, vingbredd. 220-240 cm, vikt 6-11,5 kg.
  • Bo: På land eller på vattnet. Bobal byggd av vattenväxter och mossa.
  • Häckning: Lägger i maj-juni 4-6 ägg som bara honan ruvar i 40 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter 75-100 dygn (jfr. knölsvan). Paren häckar enskilt, oftast nära vattnet. Driver bort artfränder från sitt revir, ibland mycket aggressivt.
  • Utbredning: Var nästan utdöd i Finland på 1950-talet. Häckar numera i nästan hela Finland och ökar ständigt på grund av att arten är fridlyst och tack vare den upplysning (Yrjö Kokko) som förändrade människans förhållande till arten. Numera beräknas antalet par vara 10.000 st.
  • Flyttning: En del övervintrar i Finland i isfria vatten. Antalet övervintrande varierar mycket beroende på hur sträng vintern är. Höstflyttning i oktober-november till södra Sverige, Danmarks sund och Nordsjöområdet. Vårflyttning i mars-april.
  • Föda: Olika vattenväxter som nate, gröe och sjöfräken. Besöker numera också åkrar i sitt näringssök.
  • Läten: Ljudliga upprepade trumpetanden.

Sångsvanen är Finlands nationalfågel. Den är en stor och vit vattenfågel. Den gula färgen på näbben sträcker sig från näbbroten och i en kil litet förbi näsöppningen vilket är det bästa kännetecknet jämfört med mindre sångsvan. Stjärten är rund och kort och inte kilformad som hos knölsvanen. Ungfågeln har en brungrå fjäderdräkt och den får den vuxnas vita dräkt vid ruggningen sommaren efter födseln. Den unga individen saknar också gult på näbben (det gula på näbben är ljust, delvid rödaktigt). Sångsvanen flyger med nästan ljudlösa vingslag (jfr knölsvan).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page