0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sävsångare

Acrocephalus schoenobaenus

  • Familj: Rörsångare – Acrocephalidae
  • Allmänna kännetecken: En brokig sångare, trivs i vassområden. Ryggen har olivbrun bottenfärg med mörka streck. Den rödbruna övergumpen saknar streckning. Ögonbrynsstrecket tydligt, brett, smuts- eller gulvitt.
  • Storlek: Längd 11,5-13 cm, vikt 11-15 g.
  • Bo: På marken eller på låg höjd i vegetationen. Byggt av säv och vassblad, vattenmossa. Fodrat med hår och vassvippor.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg i maj-juni. Det är främst honan som ruvar, ruvningstid 12-15 dygn. Ungarna i boet 10-16 dygn.
  • Utbredning: Häckar på fuktiga buskmarker och i vassar i hela landet. Finlands häckningsbestånd beräknat till 200.000-400.000 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-september, återkomst i maj-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten Ett smackande “dsäk”. Sjunger i vassen i snabb rytm “som om den inte hann säga allt på en gång”.

Rostbrun övergump utan streckning, ett brett smutsvitt eller gulvitt ögonbrynsstreck och hjässans och ryggens streckning skiljer sävsångaren från alla andra i Finland häckande sångare. Den adulta fågeln är smutsvit undertill och saknar streck på bröstet, ungfågeln är på hösten gulbrunt tonad undertill och svagt fläckig på bröstet. Sävsångarens hjässband är ganska tydligt. Tarserna är ljust brungrå, näbben är brunsvart, undernäbbens näbbrot är gulröd och iris är brun.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page