0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Silvertärna

Sterna paradisaea

  • Familj: Tärnor – Sternidae
  • Allmänna kännetecken: En rätt liten tärna som liknar fisktärnan, men näbben är rätt kort, tarserna, huvudet och halsen är kortare, vingarna litet smalare. Adult fågel har blodröd näbb, sällan med svart i spetsen. Flykten fisktärnelik, men mjukare.
  • Storlek: Längd 33-39 cm, vingbredd 66-77cm, vikt 95-125 g.
  • Bo: En grop som formats i sand eller grus.
  • Häckning: Lägger 1-3 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 22 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 24-30 dygn.
  • Utbredning: Häckningsplatser i havskustens ytterskärgård och i Lappland i vattendrag och i gölar på mossar. Finlands häckningsbestånd beräknat till 60.000-90.000 par.
  • Flyttning: Har troligen den längsta flyttrutten, en del flyger med västvindarna ända ner till Antarktis kuster. Delvis dag- och delvis nattflyttare. Höstflyttningen i juli-augusti (en liten del senare), återkomst i huvudsak i maj.
  • Föda: I huvudsak småfisk som den störtdyker efter.
  • Läten: “kjik, kjik” och “tii-ree” rop.

Adult silvertärna är undertill vit och ljusgrå på ryggen. Huvudkalotten är svart. Adult silvertärna liknar adult fisktärna, men skiljer sig från denna på den helröda näbben, kortare tarser, de smalare och till stor del genomskinliga vingarna och den mjukare flykten. Silvertärnans vita stjärt är mycket djupt kluven och på sittande fågel når stjärten tydligt ut bakom vingarna.

Ungfågeln är grå på ryggen (med vita fjäderkanter) och armens framsida är endast litet mörkt. Pannan är till stor del vit; från ovanför ögat är hjässan mörk. Silvertärnans tarser är röda (adult) eller orange (ungfågel); näbben (endast sällan litet svartspetsad) röd (adult) eller svart med röd bas (ungfågel). Iris är mörk.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page