0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sjöorre

Melanitta nigra

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En rätt liten andfågel. Hanen helmörk, honan mörkbrun med ljusa kinder. Näbben ganska liten. Förhållandevis lång stjärt som syns tydligt då fågeln simmar.
  • Storlek: Längd 44–54 cm, vingbredd 70–84 cm, vikt 560–950 g.
  • Bo: En grund fördjupning under en buske eller under ris nära stranden. Fodrat med dun.
  • Häckning: Lägger 7–10 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 30–31 dygn. Ungarna flygfärdiga som 6–7 veckor gamla. Ungarna borymmare, söker sin egen föda redan som mycket unga, men kullen håller ihop med honan.
  • Utbredning: Näringsfattiga sjöar i norra Finland, stammen starkast i de lappländska fjälltrakterna. Finlands häckningsbestånd beräknat till 1.000–2.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare på hösten i juli-oktober, återkomst i april-maj. Imponerande vårflyttning av arktiska sjöorrar över Finska viken under kvällar och nätter i maj. De vilande flockarna stora och täta. Övervintrar på Östersjön och Nordsjön, i viss mån också på Ålands hav.
  • Föda: Ryggradslösa djur, också vattenväxter och t.o.m. bär.
  • Läten: Honans läte en mjuk vissling “hi-jy”. Lätet hörs från flyttande flockar under vårnätterna.

Sjöorrehanen är kolsvart. Honan är mörkbrun, undertill ljusare och kinderna och halssidorna är också ljusare. Ungfågelshanen har vitaktig buk. Sjöorrens tarser är svartbruna (hane) eller grönsvarta (hona). Hanens näbb är svart, vid övernäbbens bas finns en knöl, framför den en rödgul fläck. Honans näbb är grönaktigt svart med gult runt näsöppningarna. Sjöorrens iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page