0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mirjam Silven, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skärsnäppa

Calidris maritima

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: Litet större än kärrsnäppa, kraftigare och med kortare ben. Näbben lik kärrsnäppans, tarserna gulgrå eller brungula. Allmänt intryck i flykten mörkare än kärrsnäppan.
  • Storlek: Längd 19–22 cm, vingbredd 37–42 cm, vikt 62–85 g.
  • Bo: Öppet på stenig fjällmo, fodrat med torra videlöv (dvärgvide, Salix herbacea och polarvide, S. polaris) och med honans egna dun.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 21–22 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 21 dygn, borymmare som söker sin egen föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar vid kuster och på höglänt tundra och palsamyrar. Antalet häckande par i Finland beräknat till mellan 5 och 20 par.
  • Flyttning: I huvudsak nattflyttare. Höstflyttning juli-december, återkomst i maj. Övervintrar i Östersjö- och Nordsjöområdena, men övervintrar också årligen på ytterskären i Finland.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett vasst “kryit” och småsnäppelikt “vit”.

Skärsnäppan liknar kärrsnäppan, men är kraftigare och större. Skärsnäppa i vinterdräkt (individer som påträffas vintertid i den finländska skärgården) är mörkgrå, tarserna är korta och näbben är en aning böjd. Huvudet och bröstet är mörkgrå och sidorna fläckiga. I flykten är skärsnäppans kännetecken ett smalt ljust vingband och, likt kärrsnäppan, en stjärt med vit kant och svart mittparti. Den unga skärsnäppan liknar skärsnäppa i vinterdräkt, men ryggens, vingens och bröstets fjäderkanter är gulaktiga och buken är en aning gulrödaktig. Skärsnäppans tarser är grågula (på sommaren) eller orangegula (på vintern). Näbben skiftar i svart, färgen på näbbroten varierar mellan gul och orangegul. Iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page