0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skedand

Spatula clypeata

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En kompakt korthalsad andfågel. Båda könen kännetecknas av artens breda näbb som får fågeln att se framtung ut både simmande och flygande.
  • Storlek: Längd 44-52 cm, vingbredd 73-82 cm, vikt 490-740 g.
  • Bo: I öppen terräng nära stranden i gräs. Bomaterial torrt gräs och mörka dun.
  • Häckning: Lägger 9-11 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 22-28 dygn. Ungarna lär sig flyga som ca 7 veckor gamla. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små men kullen håller sällskap med honan.
  • Utbredning: Häckar i grunda, näringsrika fågelsjöar närmast i södra och mellersta Finland och vid kusten. Finlands häckningsbestånd beräknat till 10.000-12.000 par.
  • Flyttning: I huvudsak nattflyttare. Höstflyttning i augusti-oktober, återkomst i april-maj. Övervintrar i västra Europa, Medelhavsländerna och i Afrika.
  • Föda: Växtdelar, ryggradslösa djur.
  • Läten: Hanens vårläte ett snuvigt “flöd-flöd”. Honans kväkande ett tvåstavigt “äh-äh”.

Skedanden är kompakt och korthalsad. Den har en stor, bred och skedformad näbb. Hanens praktdräkt är färgsprakande. Huvudet är grönsvart och bröstet vitt. Mellan det svarta bakhuvudet och den kopparbruna buken finns en vit fläck. Från midsommaren till senhösten är hanens dräkt lik honans. Bäst känns den igen som hane på de ljusblå vingtäckarna och en otydlig halvmåneformad fläck mellan ögat och näbben.

Den honfärgade skedanden (adult hona och ungfågel) är jämnt brunspräcklig. I alla dräkter är skedandens vingframkant blågrå och vingspegeln är grön utan vit bakkant. Tarserna är orangeröda eller bruna. Hane i praktdräkt har svart näbb, men ändrar i eklipsdräkt till brun. Honfärgad skedand har grönaktigt brun näbb med gulaktig kant. Iris är rödgul hos hanen och brun hos honan.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page