0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skräntärna

Hydroprogne caspia

  • Familj: Tärnor – Sternidae
  • Latinsk synonym: Sterna caspia
  • Allmänna kännetecken: En stor tärneart, med en stor morotsröd dolknäbb. Handens topp till stor del mörk, mörk hjässkalott.
  • Storlek: Längd 48-55 cm, vingbredd 125-140 cm, vikt 570-780 g.
  • Bo: En grund grop i klipphåla på ett skär, eller på sanden. Oftast sparsamt med bomaterial, grässtrån och fiskben från spybollar.
  • Häckning: Lägger 2-3 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 25 dygn. Ungarna flygga efter 36 dygn.
  • Utbredning: Häckar i ytterskärgården enskilt eller i kolonier. Påträffas under flyttningen vid kusten och i sjöar. Finlands häckningsbestånd beräknat till 800-900 par och arten är hos oss klassad som hotad.
  • Flyttning: Flyttar till tropiska Afrika i juli-augusti (sällan i september) och återvänder i mitten av april- maj.
  • Föda: Medelstora och små fiskar som fångas genom störtdykning.
  • Läten: Vanligast ett skränigt skrik “rräy”.

Skräntärnan är i storlek med en silltrut och har långa, smala, ovantill blågrå och undertill vita vingar. Vingspetsen är undertill till stor del svart. Stjärten är grunt kluven. Skräntärnans hjässa är svart och näbben är stor och dolkformad. Ungfågeln liknar den adulta skräntärnan, men dess hjässa är vitbrokigt brun och den har bruna fläckar på ryggen och stjärten. Tarserna är svarta (adult) eller grågula (ungfågel). Näbben är röd med svart spets (adult) eller rödaktig med gul spets (ungfågel) och iris är svartbrun.

Skräntärnans flykt är jämn och kraftig och vingarna är tydligt vinklade bakåt. Under fisket flyger skräntärnan på ca. 10 m höjd och med den långa näbben riktad nedåt, ryttlar en stund då den fått syn på ett byte och störtdyker ned i vattnet med ett tydligt plask. Vid uppstigningen placerar skräntärnan fisken i rätt läge genom att släppa fisken och fånga den på nytt i luften.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page