0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, Jouko Lehmuskallio. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skrattmås

Chroicocephalus ridibundus

  • Latinsk synonym: Larus ridibundus
  • Familj: Måsar och trutar – Laridae
  • Allmänna kännetecken: En liten mås. Bästa kännetecken i alla dräkter på handens framkant en vit kil som blir bredare mot vingtoppen. Sommartid chokladbrunt huvud (ser ofta svart ut).
  • Storlek: Längd 35-39 cm, vingbredd 86-99 cm, vikt 205-340 g.
  • Bo: I insjöar eller i havsvikar ofta på en tuva eller flytande. På skär öppet på bara marken eller på berget. Bomaterial stjälkar av vattenväxter, ibland är boet bara en fördjupning utan bomaterial.
  • Häckning: Lägger 1-3 ägg i slutet av april. Båda könen ruvar, ruvningstid 21-23 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 24-35 dygn.
  • Utbredning: Häckar i nästan hela Finland, populationen i Lappland är utspridd och liten. Häckar bland vattenväxter i sjöar och havsvikar och på skär. Söker föda i städer och på åkrar också långt från häckningsplatsen. Häckar i stora kolonier. Stammens storlek ca 50.000-100.000 par.
  • Flyttning: Flyttar redan tidigt på hösten; boplatserna tomma redan i slutet av juli eller i början av augusti. Sällsynt övervintrare. Vårflyttningen börjar redan i mars. Övervintrar i Europa från Danmark söderut i Centraleuropa. En liten del flyttar till Afrika.
  • Föda: Allätare. Ryggradslösa djur (speciellt daggmask), fisk. Söker föda också på avstjälpningsplatser, torg och hamnar.
  • Läten: Olika skränande ljud. I stora kolonier kan ljudet vara öronbedövande.

Skrattmåsen är mindre och smalare än fiskmåsen och vingarna är spetsiga. I sommardräkt är huvudet mörkbrunt. På vintern är det bruna reducerat till en fläck bakom ögat. Ett pålitligt kännetecken i alla dräkter är den vita kilen på handen och på ovansidan mörka bakkant. Skrattmåsens yttervinge (hand) är nästan helt svart (jfr dvärgmås, vars hela vinge är svart undertill). Ungfågelns rygg är grå- och brunbrokig och den vita stjärten har ett svart band på ändan. Skrattmåsens tarser är röda (adult) eller rödaktiga (ungfågel). Näbben är röd med svart spets. Iris är brun och orbitalringen vit.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page