0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Smålom

Gavia stellata

  • Familj: Lommar – Gaviidae
  • Allmänna kännetecken: Den minsta lommen, gracil och med litet huvud. Kännetecknande är den litet uppåtriktade näbben. Halsen hänger en aning i flykten, vilket hjälper att skilja den från t.ex. storlommen. Ser plattbröstad ut då den simmar.
  • Storlek: Längd 55-67 cm, vingbredd 91-110 cm, vikt 1 300-2 020 g.
  • Bo: En anspråkslös fördjupning på vitmoss- eller starrtuva oftast omringad av vatten och nära vattenranden så att fågeln når boet utan att behöva gå. På fuktigt underlag är boet upphöjt med växtdelar till en liten hög.
  • Häckning: Lägger 2-3 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstiden 24-29 dygn. Ungarna flygfärdiga efter ca 6 veckor, varefter de lämnar häckningssjön och söker sig till bättre näringsplatser (största delen av häckningssjöarna är utan fisk, så ungarna måste söka sig därifrån så fort de kan).
  • Utbredning: Häckar i nästan hela landet. Häckar endast vid små kärrkantade sjöar och myrtjärnar. Söker sin föda från stora fjärdar ofta långt bort från häckningssjön. Har minskat fram till den senaste tiden.
  • Flyttning: Flyttar sent på hösten för övervintring vid västra Europas kuster och till södra Östersjön, återkommer i april-maj. Fåglar på väg till norra Ryssland och Sibirien flyttar också genom Finland. Deras flyttning sker i maj.
  • Föda: Små fiskar (mört, abborre), skaldjur och blötdjur.
  • Läten: Flyktläte ett karakteristiskt ka-ka-ka-kaa-ka-ka. På häckningsplatsen hörs ett stort urval klagande och ylande rop.

Den adulta smålommens rygg är enfärgat mörkbrunaktig, huvudet är askgrått och i god belysning syns halsens rödbruna färg. Buken är vit. Tarserna är svarta på utsidan och ljusgrå på insidan. Näbben är i sommardräkt mörk och iris är röd.

Ungfågeln liknar adult i vinterdräkt, men halsens framdel och sidor är grå, ryggens färg är brunare, näbben är ljus och iris är rödbrun. Smålom i vinterdräkt är gråtonad på ryggen och vit på buken. På ryggen finns ljusa prickar, nacken och hjässan är svartgrå och ställvis ljusstreckade. Näbben är ljusgrå, tarserna ljusare än i sommardräkt och iris är röd.

Speciellt: På häckningsplatserna i tjärn och skogssjöar är smålommen mycket ljudlig. De klagande och gnällande ljuden har ibland av människor upplevts som skrämmande. Smålommen har på finska varit namngivande till många små sjöar och tjärn (kakari, kakarlampi osv.).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page