0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Småskrake

Mergus serrator

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: Medelstor, lång andfågel. Hanen brokig, honan mer anspråkslöst färgad. Båda könen har tofs på huvudet. Den honfärgade småskraken skiljs från storskraken på saknaden av en skarp gräns mellan färgerna på halsen. Näbben mycket tunn.
  • Storlek: Längd 52-58 cm, vingbredd 69-82 cm, vikt 820-1.110 g.
  • Bo: Skyddat under en enbuske, i gräsväxtlighet, i hålighet. Dun först vid ruvningstiden.
  • Häckning: Lägger 7-12 ägg i maj-juni (juli). Endast honan ruvar, ruvningstid 26-32 dygn. Ungarna lär sig flyga då de är 2 månader gamla. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket unga, men kullen håller sig nära honan till fullvuxen ålder.
  • Utbredning: Häckningsfågel i näringsfattiga vatten i hela landet. Finlands häckningsbestånd beräknat till 30.000-40.000 par.
  • Flyttning: Både natt och dagflyttare. Höstflyttningen i juni-november, återkomst i april-maj. Övervintrar i västra Europa och i Medelhavet. En liten del övervintrar på Åland.
  • Föda: Fiskar och ryggradslösa djur.
  • Läten: Hanen nästan tyst, honans läte en skorrande serie rop.

Småskrakehanen är mer brokig än storskrakehanen. Mellan det svarta huvudet och det brunbrokiga bröstet finns en vit halsring. I nacken finns en spretig tofs. Småskrakehonan är brunare och mer jämnfärgad än storskrakehonan. Gränsen mellan det ljusbruna huvudet och det ljusa bröstet är inte tydlig utan färgen ändrar gradvis. I nacken finns en gles tofs och på vingens bakkant finns en rektangulär fläck med en svart mittlinje (jfr. storskrake). Småskrakens tarser är röda med mörk simhud. Näbben är röd (hanen) eller rödbrun (honan). Iris är röd (hanen), gulröd (honan) eller brunaktig (ungfågel).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page