0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Småsnäppa

Calidris minuta

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: Betydligt mindre än kärrsnäppa. Kort, rak, tunnspetsad näbb. Svarta tarser. Ansikte och bröst ljusare än hos andra calidrissnäppor utom sandlöparen.
  • Storlek: Längd 14–15,5 cm, vingbredd 27–30 cm, vikt 20–30 g.
  • Bo: Grund fördjupning i marken vid havs-, göl-, bäckstränder. Fodrat med strån.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i juni. Båda könen ruvar. En del av honorna parar sig efter äggläggningen med en annan hane, medan hanen ruvar den första kullen. Ruvningstid 20–21 dygn. Tiden det tar för ungarna att utveckla flygkunnighet okänd. Ungarna borymmare, söker sin egen föda redan mycket tidigt.
  • Utbredning: Häckar på tundran. Under flyttningen, speciellt under hösten, vanlig art på vadarstränder. Finlands häckningsbestånd beräknat till 0–5 par.
  • Flyttning: I huvudsak nattflyttare. Höstflyttningen i juli-oktober, återkomst i maj-juni. Övervintrar i Afrikas och Asiens sydliga delar.
  • Föda: Ryggradslösa djur. Rör sig livligt på sand- och gyttjestränder under födosöket.
  • Läten: Ett kort och knäppande “pit”.

I sommardräkt är småsnäppans ryggfjädrars kanter, bröstets sidor och kinderna mörkfläckat roströda. Buken är vit. Ungfågelns panna och tvådelade ögonbrynsstreck är ljusa. Ungfågeln av småsnäppan liknar mosnäppan. De bästa åtskiljande dräktkännetecknen är småsnäppans vita längsgående ryggband (saknas hos mosnäppa) och stjärtpennornas grå färg (vita hos mosnäppa). Småsnäppans tarser, näbb och iris är svarta.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page