0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Småtärna

Sternula albifrons

  • Familj: Tärnor – Sternidae
  • Latinsk synonymi Sterna albifrons
  • Allmänna kännetecken: En mycket liten tärnart. Vingarna långa och smala. Mycket snabba vinslag.
  • Storlek: Längd 21-25 cm, vingbredd 41-47 cm, vikt 47-63 g.
  • Bo: En av honan formad fördjupning i sand eller grus.
  • Häckning: Lägger 1-3 ägg i månadsskiftet maj-juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 19-22 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 28 dygn.
  • Utbredning: En sällsynt häckningsfågel längs Bottenvikens stränder. I Finland häckar mellan 50 och 60 par.
  • Flyttning: Höstflyttningen i juli-september (november), återkomsten inleds i mitten av maj. Vinterkvarter västra Afrikas kuster.
  • Föda: Små fiskar och små ryggradslösa djur i ytvattnet, störtdyker.
  • Läten: Ett nasalt “knäk”.

Småtärnan är en mycket liten tärnart som bäst känns igen på den vita pannan, svarta hjässan och gula näbben med svart spets. Ryggen är ljusgrå, vingens yttersta pennor är svarta och stjärten är vit och grunt kluven. Ungfågelns rygg är gulgrå och svartbrokig, pannan är till stor del vit och hjässan är gulbrun med svarta ränder.

Småtärnans tarser är orangegula (adult) eller brunaktigt gula (ungfågel). Näbben är gul med svart spets (adult), brun med gul spets (ungfågel). Iris är mörk. Småtärnan flyger med snabba vingslag, nästan som en vadare.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page