0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Snatterand

Mareca strepera

 • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
 • Allmänna kännetecken: Påminner något om gräsand, men saknar blå vingspegel, har en vit fläck närmast kroppen på vingspegeln. Hanens huvud och hals brunspräckliga, kroppen rätt jämngrå, gumpen svart. Honan påminner om gräsanden.
 • Storlek: Längd 46-56 cm, vingbredd 78-90 cm, vikt 850-990 g.
 • Bo: I tät vegetation, bomaterial torra stjälkar och löv och dun.
 • Häckning: Lägger 8-12 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 27-28 dygn. Ungarna lär sig flyga som 7-8 veckor gamla. Ungarna borymmare, söker själva sin egen föda redan som mycket små, men kullen stannar kvar nära honan.
 • Utbredning: Nyinkommen art. Häckar sparsamt i näringsrika havsvikar, i skärgården och i sjöar söder om linjen Uleåborg-Imatra.
  Finlands häckningsbestånd beräknat till 150-300 par.
 • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-oktober, vårflyttningen i april-maj. Övervintrar på västra Europas stränder, i Medelhavet och Norra Afrika.
 • Föda: I huvudsak växtföda.
 • Läten: Hanens vårrop ett hest “kroak”. Honans läte gräsandslikt.

Snatteranden är smärtare och mindre än gräsanden. Dräkten hos hane i praktdräkt (från oktober till början av juni) är rätt anspråkslös i färgsättningen. Huvud och hals är gråbrunspräckliga, kroppen är rätt jämnt grå och baktill svart. Vingspegeln är vit och på de mittersta vingtäckarna finns en kastanjebrun fläck. Näbben är blygrå. I maj-juni ruggar hanen till eklipsdräkt och blir då mycket lik honan, men är allmänt mörkare och näbben saknar de för honan typiska små fläckarna.

Snatterand i hondräkt (adult hona och ungfågel) liknar gräsandshonan men den har vitaktig buk, en vit fläck i vingspegeln (kan ibland vara mycket liten eller saknas helt) och jämnbreda orange kanter på näbben. Snatterandens tarser är orangegula och simhuden är mörk. Iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page