0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Snösiska

Acanthis hornemanni

  • Familj: Finkar – Fringillidae
  • Allmänna kännetecken: En fink som ser ut som en gråsiska, men är ljusare. De bästa kännetecknen är övergumpens fläck som saknar ränder, den nästan enfärgade undergumpen, den mycket lilla näbben och fjäderdräktens ljusa färg jämfört med gråsiskan.
  • Storlek: Längd 12-14 cm, vikt 12-16 g.
  • Bo: I träd eller buske, oftast mycket lågt. Omsorgsfullt byggt av kvistar, ris, mellanskiktet av lav, tunna rötter, enbark mm. Fodrat med videull, renhår och fjädrar.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg i maj-juli. Endast honan ruvar, ruvningstid 10-12 dygn. Ungarna är kvar i boet 12-13 dygn.
  • Utbredning: Häckar på tundran och i fjällbjörkregionen. Finlands häckningsbestånd beräknat till 1 000-5 000 par. Antalet varierar troligen årligen. Påträffas regelbundet också på utfodringsplatser för fåglar.
  • Flyttning: Delvis flyttfågel vars vandringar och övervintring har en oregelbunden natur. Höstflyttningen i november, vårflyttningen i mars-april. Endel övervintrar i Lappland, men arten är en regelbunden gäst i södra Finland. Flyttar inte lika långt söderut som gråsiskan.
  • Föda: Olika växters frön, vintertid björk- och alfrön.
  • Läten: Liksom gråsiskan. Kan urskiljas endast med god erfarenhet. Flyktläte “dzu-dzup”, locklätet ett stigande “zäii”. Sången består av repeterade lockläten och surrande läten.

Snösiskan ger ett ljusare allmänt intryck än gråsiskan. Ryggen är grå och nästan utan bruna toner. Snösiskan är mindre streckad än gråsiskan, speciellt på flankerna och övergumpen, där det finns en fläck stor som en sockerbit utan ränder. Också undergumpen är nästan enfärgad (utan fjädrarnas mörka mittrand, eller mittranden är mycket smal). Snösiskan har en svart haklapp, röd panna och två ljusa vingband på vingen. Hanen har varierande mängd rött förutom i pannan också på bröstet och på övergumpen. Endel individer är nästan utan ränder på buken, mycket vita. Snösiskans tarser är mörkbruna, näbben är liten, gul med mörk spets och iris är mörkbrun.

En del snösiskor, speciellt ungfåglar är mycket svåra att bestämma i fält. Problematiska att bestämma är också hybrider mellan gråsiska och snösiska.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page