0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mirjam Silven, Kari Pihlaviita, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Snösparv

Plectrophenax nivalis

  • Familj: Sporrsparvar – Calcariidae
  • Allmänna kännetecken: En större, kraftig fältsparv. Hanen svartvit-, honan brunvitbrokig. I flykten lyser vingens vita bakdel, den vita övergumpen och stjärtens vita ytterfjädrar. Näbben brett konformad, mörk.
  • Storlek: Längd 17-19 cm, vikt 29-40 g.
  • Bo: I bergsprickor och håligheter mellan stenar. Byggt av mossa, lavar och torv. Fodrat med torrt gräs och en del fjädrar.
  • Häckning: Lägger 4-7 ägg i juni. Bara honan ruvar, ruvningstid 13 dygn. Ungarna i boet 10-11 dygn och flygfärdiga efter 12-14 dygn.
  • Utbredning: Häckar i Lapplands fjällområde. Påträffas vissa vårar i rastlösa flockar på tusentals individer på åkrar i södra Finland i månadsskiftet mars-april. Finlands population beräknas till 2.000-4.000 par. Arten har minskat.
  • Flyttning: I huvudsak dagflyttare, men flyttar också på natten. Höstflyttning oktober-november, vårflyttning mars-april. Övervintrar troligen i södra Ryssland, möjligen också på Nordsjöns kuster. Små mängder påträffas också i Finland vintertid.
  • Föda: Frön.
  • Läten: Ett ringande “kililili”, sången en klar, stark, kort vers.

Snösparvens kännetecken i alla dräkter är det stora vita fältet vid vingbasen samt den vita buken. Ryggen, vingspetsarna och stjärtens mittfjädrar är svarta hos hane i sommardräkt men resten av dräkten är rent vit. Honan har grått på huvudet, brunt på ryggen och vingfläcken är mindre. Snösparv i vinterdräkt har skiftar i rostbrunt på sidan av bröstet och på huvudet. Tarserna är svarta. Näbben är svart på sommaren och på vintern brungul med mörk spets. Iris är brun.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page