0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sommargylling

Oriolus oriolus

  • Familj: Gyllingar – Oriolidae
  • Allmänna kännetecken: En tätting som ser exotisk ut, i storlek med staren. Hanen gulsvart, honan och ungfågeln grönaktiga ovan, undertill gulaktiga. Övergumpens och stjärtens ändfläckar gula i alla dräkter.
  • Storlek: Längd 22-25 cm, vikt 68-84 g.
  • Bo: En korg byggd i en vågrät grenklyka. Byggmaterial gräsbitar, remsor av tunn ytnäver, spindelnät och skägglav.
  • Häckning: Lägger 3-5 ägg i maj-juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 15-18 dygn. Ungarna kvar i boet 14-16 dygn.
  • Utbredning: Häckar i ljusa strandskogar i södra Finland. Stammens tyngdpunkt i sydost. Minskat. Finlands häckningsbestånd beräknat till 2 000-4 000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare: Höstflyttningen i augusti, återkomst i maj-juni. Övervintrar i östra Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Varningsläte ett fult nötskrikelikt skrik. Sången ett kraftigt flöjtljud “hy-hii-hy-hiy”.

Sommargyllingen är en grann fågel i storlek med en stare eller en liten trast. Hanens vingar och stjärt är svarta, resten av fjäderdräkten är guldgul och näbben är röd. Honans ryggsida är gulgrön, buken gråvit och mörkstrimmig. Granngult finns bara på undergumpen. Sommargyllingens tarser är blågrå, näbben mörkröd och iris karminröd. Ungfågelns näbb är brunaktig och iris är mörkbrun.

Sommargyllingen är Södra Savolax landskapsfågel.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page