0:00
0:00
Sothöna & svart svan

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sothöna

Fulica atra

  • Familj: Rallar – Rallidae
  • Allmänna kännetecken: En helsvart, rund vattenfågel. Näbben är vit med en vit pannsköld. Breda vingar med rundad spets och med ett smalt vitt band på armpennornas bakre del.
  • Storlek: Längd: 36-42 cm, vingbredd 70-80 cm, vikt 0,6-1,2 kg.
  • Bo: Antingen väl dolt i fjolårets kavelduns- eller vassväxtlighet, eller synligt på en tuva eller på en bisamråttas bohög. Bomaterial växtstjälkar fodrat med torra vassblad o.dyl.
  • Häckning: Äggläggningen inleds i slutet av april och resulterar i 4-12 ägg. Båda könen ruvar, ruvningstid 21-24 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 50-63 dygn. Ungarna kläcks vid olika tid (tom. 6 dygns åldersskillnad vilket beror på att honan börjar ruva redan det första ägget), lämnar boet som 3-4 dygn gamla och återvänder till boet på nätterna. Hanen kan bygga ett skilt övernattningsbo. Föräldrarna försvarar tappert boet och ungarna och anfaller också större inkräktare med risk för sitt eget liv. Kan vara aggressiva också mot egna ungar.
  • Utbredning: Trivs i frodiga vatten i södra och mellersta Finland, längs kusten ända upp till Uleåborg. Populationen ca 8.000-15.000 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Flyttningen börjar i mitten av augusti och fortsätter in på senhösten. Återvänder i mars-april. Övervintrar i västra Europa, södra Skandinavien och också i Finland (mest på Åland).
  • Föda: Ryggradslösa djur, vattenväxter. Heldyker, men flyter upp som en kork från dykplatsen (dyker inte i sidled utan rakt ner).
  • Läten: Ett metalliskt, “kek”, ett klingande “pits” och ett dämpat “päv-pääv”.

Sothönan är en rund, nästan helsvart (gråsvart) vattenfågel som hör till släktet med samma namn, sothönor. De enda ställena i fjäderdräkten som inte är svarta är den vita pannplåten och ett vitt band i bakkanten av vingen som kan ses i flykten men vara rätt svårt att urskilja. Den unga sothönan är brunsvart på huvud och rygg, medan kinder, haka, strupe och övre delen av halsen är gråaktigt vita och buken brungrå.

Sothönans tarser varierar från svart till grönskiftande, tårna har simflikar, näbben är vit. Iris hos den adulta fågeln är klarröd och hos ungfågeln brun.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page