0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Spetsbergsgås

Anser brachyrhynchus

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: En grå gåsart som kan artbestämmas endast i goda förhållanden med hjälp av näbbens detaljer.
  • Storlek: Längd 61-76 cm, vingbredd 137-161 cm, vikt 2,8-3,5 kg.
  • Bo: En låg bale av uppsamlat växtmaterial på marken.
  • Häckning: Lägger 3-5 ägg som ruvas 26-27 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter 56 dygn. Häckar i glesa kolonier på tundran. Häckar inte i Finland.
  • Utbredning: Häckar på den arktiska tundran och i fjällen på Spetsbergen, Island och Grönland. Övervintrar i nordvästra Europa främst kring Nordsjön.
  • Flyttning: Fåtalig i Finland, men under de senaste decennierna har den påträffats allt oftare bland de andra genomflyttande gråa gåsflockarna, på hösten i september-oktober och talrikare på våren i april-maj.
  • Föda: Olika strand-, och vattenväxter. Besöker också stubbåkrar på övervintringsplatserna.
  • Läten: Påminner om sädgåsen, men stötarna är högre.

Spetsbergsgåsen liknar sädgåsen så mycket att den tidigare ansågs vara en ras av denna. Spetsbergsgåsens näbb är kortare än sädgåsens och inte orange utan svart och till en liten del ljusröd. Spetsbergsgåsens rygg är ljusare än sädgåsens, huvud och hals är mörkare och fötterna är ljusröda. Speciellt i flykten urskiljs spetsbergsgåsen i en sädgåsflock på basen av den ljusa överdelen. Ungfågeln liknar den unga sädgåsen, men näbben är betydligt kortare än hos de flesta sädgäss.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page