Juvenile Juvenile

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. All rights reserved.

Stäpphök

Circus macrourus

  • Familj: Hökartade rovfåglar – Accipitridae
  • Allmänna kännetecken: En kärrhök med mycket långa och smala vingar. Fjädrande lätt flykt, nästan tärnlikt.
  • Storlek: Längd 40-50 cm, vingbredd 97-118 cm, vikt 315-445 g. Honan större.
  • Bo: Byggt av gräs och strån på marken i högt gräs eller i buskterräng
  • Häckning: 3-6 ägg, som endast honan ruvar. Ruvningstid 29-30 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 35-45 dygn.
  • Utbredning: Häckar på stora gräs och buskslätter i sydöstra Europa, tillfälligt också i Finland. En fåtalig gäst i Finland. Har på senaste tiden ökat.
  • Flyttning: Övervintrar i Afrika och i Mellanöstern. Flyttande fåglar ses i Finland i aprilmaj och i augusti-september.
  • Föda: Däggdjur, fåglar.
  • Läten: Påminner om ängshökens läte.

Stäpphöken har mycket långa och smala vingar och stjärt. Den femte handpennan är kort. Stäpphöken ser lättbyggd och slank ut. Flykten är lätt och tärnlik, men betydligt tyngre än ängshökens. Den adulta hanens fjäderdräkt liknar blå kärrhök i färgen, men skiljer sig från denna på en kilformad svart, smal fläck på vingspetsen (svart bara på handpenna 2-6). På vingovansidan är det svarta i vingspetsen diffust. Stäpphökhanens buk är mycket ljus och jämnfärgad.

Den adulta stäpphökshonan liknar både blå kärrhök och ängshök. Stäpphökshonan skiljer sig mest från blåkärrhök då det gäller formen. Den skiljer sig från ängshöken på handens nästan enhetligt mörkbruna färg och på undervingens tätare mörka tvärbandning. Dessutom mörknar handens grundfärg mot kroppen.

Den unga stäpphöken är mörkare än den adulta honan och buken är rödbrun, nästan helt utan fläckar. (Den unga blå kärrköken är brun och streckad). Den unga stäpphöken skiljer sig mest på den klart gulvita och ostreckade halskragen. Halssidan är enfärgat mörkbrun och kontrasten mot det vita runt ögonen är tydlig.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page