0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Stenskvätta

Oenanthe oenanthe

  • Familj: Flugsnappare – Muscicapidae
  • Allmänna kännetecken: En livlig svartvitstjärtad småfågel. I spetsen på den vita stjärten finns ett stort T-mönster. Vingarna är undertill rätt mörka, ovan jämnt mörkbruna (honan) eller svarta (hanen).
  • Storlek: Längd 14-16 cm, vikt 19-29 g.
  • Bo: I stenröse, i stenmur, i håligheter i byggnader, i brädhögar. Löst byggt av strån, torra löv och mossa. Fodrat med tagel, stjälkar och fjädrar.
  • Häckning: Lägger 3-8 ägg i maj. Det är främst honan som ruvar, ruvningstid 11-16 dygn. Ungarna kvar i boet 14-16 dygn, ungarna flygfärdiga ganska snart efter att de lämnat boet.
  • Utbredning: Häckar i öppna landskap i hela landet. Stammen är starkast i norr. Finlands häckningsbestånd beräknat till 50.000-100.000 par. Stammen har minskat.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-september, vårflyttningen i april-maj. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett skarpt “hjii”, ett smackande “zack”, vilka ofta framförs efter varandra. Sången ett snabbt, hetsigt kvitter med smattrande och strama teman.

Stenskvättan hör till den stora familjen tättingar. De lättaste kännetecknen i alla dräkter är det svarta T-mönstret på den vita stjärten och de undertill rätt mörka och ovan jämnt mörkbruna (honan) eller svarta (hanen) vingarna. Hanen har i sommardräkt askgrå hjässa och rygg, ljust rostgult på strupe och bröst och vit buk. Dessutom har kinden en svart fläck som breddas bakåt.

Den honfärgade stenskvättan (hona och ungfågel) är till färgen blekare än hanen; ryggen, vingens täckfjädrar och kinden är bruna. Stenskvättans tarser och näbb är svarta. Iris är mörkbrun.
Stenskvättor från norra Kanada och Grönland flyttar också till Afrika över Atlanten och hör till fågelvärldens verkliga långflyttare.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page