0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Stjärtand

Anas acuta

  • Familj: Egentliga andfåglar – Anatidae
  • Allmänna kännetecken: I storlek med en gräsand men har längre hals och stjärt och är gracilare och smalare. Vingspegeln är grön, tydligt vit i bakkanten. Hane i praktdräkt är lätt att känna igen på sina förlängda mittersta trådsmala stjärtfjädrar, honan liknar gräsandshonan.
  • Storlek: Längd 51-62 cm, vingbredd 79-87 cm, vikt 0,9–1 100 kg.
  • Bo: I gräsmark, på strandäng, i skydd av buske, troligen aldrig i skogen. Fodrat med mörka, vittoppade dun.
  • Häckning: Lägger 6-11 ägg i maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 22-23 dygn. Ungarna lär sig flyga som ca 7 veckor gamla. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små, men kullen stannar kvar i honans följe.
  • Utbredning: Häckar på stränder av myrar, fågelsjöar. Häckningsstammen starkast i norr. Finlands häckningsbestånd beräknat till 15 000-25 000 par.
  • Flyttning: Natt- och dagflyttare. Höstflyttningen i augusti-september, återkomst i april-maj. Övervintrar i västra Europa och medelhavsländerna. Övervintrar tillfälligtvis i Finland.
  • Föda: Växtdelar, ryggradslösa djur.
  • Läten: Hanens vårrop kricklikt “krly”, honans läte gräsandslikt.

Stjärtanden är till formen långsträckt och har en lång och smal hals. Honfärgade stjärtänders stjärt är konformad och hanen i praktdräkt har förlängda trådsmala mittersta stjärtpennor. Huvudet hos hane i praktdräkt gränsar skarpt mot halsens och bröstets vita. Det vita fortsätter som en smal kil till huvudsidorna. Buken är vit, undergumpen svart och resten av kroppen mest ljusgrå. Från midsommar till senhösten har hanen en eklipsdräkt som liknar honans, men den kan säkrast könsbestämmas på vingens täckfjädrars musgrå färg. Honfärgade (ungfågel och adult hona) stjärtandens brokighet är finare än hos gräsanden hona, vilket får dräkten att se jämnare gråbrun ut.

Stjärtandens vingspegel är grönaktig (hane) eller brun (hona) och vingspegeln avgränsas bara baktill av en vit rand (gräsanden har en vit rand på båda sidor av vingspegeln). Tarserna är grå, simhuden mörk, näbben gråblå (basen och nageln svarta) och iris brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page