0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, Jouko Lehmuskallio, Jari Hiltunen, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Storskarv

Phalacrocorax carbo

  • Familj: Skarvar – Phalacrocoracidae
  • Allmänna kännetecken: Mörk, långhalsad och -stjärtad havsfågel som tillhör Suliformes ordning. Ungfågeln har varierande mängd vitt på buken.
  • Storlek: Längd 77-94 cm, vingbredd 121-149 cm, vikt 2,2-3,5 kg.
  • Bo: Den hos oss genomflyttande nominatrasen häckar på klippor och på andra utbredningsområden på fågelbergens klipphyllor. Den sydliga sinensisrasen häckar i träd. Boet byggt huvudsakligen av kvistar. Häckar i kolonier.
  • Häckning: Lägger 3-4 ägg i april-maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 27-31 dygn. Ungarna flygfärdiga efter ca 50 dygn.
  • Utbredning: Häckade första gången i Finland 1996. Har efter det snabbt ökat i antal. År 2008 var populationen ca 13.000 par och i 2011 ca 17.700.
  • Flyttning: Förekommer under hela året i Finland, men största delen flyttar till Västeuropa från början av augusti och återvänder från början av mars. Speciellt de arktiska bestånden flyttar genom Bottniska viken.
  • Föda: Olika fiskaarter. Bottenfiskar utgör en betydande del av födan. Äter också andra bottendjur t.ex. skaldjur. Dyker t.o.m. ned till 10 m djup.
  • Läte: Ett strävt “arrr”.

Den adulta storskarven får sin häckningsdräkt under en partiell ruggning i februari-mars. Dräkten är bronsskimrande svart utom vita fjäderlösa kinder och haka och en lårfläck. Den adulta fågeln ruggar till vinterdräkt i juli-november då hjässan och nacken blir bruna, huvudets vita områden blir svart-brunbrokiga, fjäderdräkten blir mindre metallskimrande och den vita lårfläcken försvinner. Den sydligare sinensis-rasens individer har mer vitt i nacken och på huvudet.

Skarvens tarser är svarta, näbben gulbrun och iris blågrön. Ungfågeln är bruntonad och buken har mycket vitt. Metallglansen i fjäderdräkten är i början svag och utvecklas fullständigt först vid 2,5-3 års ålder. Den unga fågeln har ingen vit lårfläck.

Storskarven flyger gåslikt och i flockformationer som liknar gässens. Den raka flykten kan avbrytas av en “helikopterlik” stigning och av korta glidflygningar. En flygande storskarv kan förväxlas med en gås medan en simmande storskarv kan tas för en lom. Storskarven är också svår att skilja från den i Finland ovanligare toppskarven (Phalacrocorax aristotelis). Toppskarven är mindre, smalare, har smalare hals och rundare huvud. Toppskarven i häckningsdräkt har huvudtofs, grön metallglans och inget vitt vid näbben. Vingföringen är snabbare än storskarvens och den glidflyger inte. Toppskarven påträffas mycket sällan i Finland (5 gånger före år 2006).

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page