0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Storspov

Numenius arquata

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En stor vadare. Näbben är lång, nedåtböjd i en jämn båge utom rotdelen. Huvudet är förhållandevis jämnt (jfr. småspov). Fjäderdräkten är genomgående gulbrunt spräcklig.
  • Storlek: Längd 48-57 cm, vingbredd 89-106 cm, vikt 415-980 g. Honan är större än hanen.
  • Bo: En sänka på torr grund på åker, äng eller på myrtuva. Fodrat med torrt gräs.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i april-maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 27-30 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter 40-50 dygn. Ungarna är borymmare och söker själva sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar på åkrar och myrar upp till höjd av Uleåborg och Norra Karelen, fåtaligare i norr, saknas i fjällen. Minskat i södra Finland. Finlands häckningsbestånd beräknat till 80.000 par.
  • Flyttning: Både dag- och nattflyttare. Höstflyttningen kan börja redan i månadsskiftet maj-juni, honorna flyttar med början redan i slutet av maj, hanarna och ungfåglarna i juli-augusti. Återkommer på våren i april-maj. Övervintrar i västra Europa.
  • Föda: Ryggradslösa djur, men också bär.
  • Läten: Ljudliga och klangfulla. Flyttläte “kuui” eller “kui-kui”.

Storspoven är vår största vadare. Fjäderdräkten är genomgående gulbrunspräcklig. I flykten är den kilformade vita figuren på övergumpen iögonfallande. Storspovens näbb är lång och böjer sig jämnt nedåt utom vid roten. Huvudet är förhållandevis jämnfärgad utan den för småspoven typiska randiga mittdelen på hjässan. Tarserna är grå, näbben är i rotdelen hornfärgad och mot toppen mörknande. Iris är brun.

Storspoven är Sydösterbottens landskapsfågel.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page